Скочи на садржај

Život bez ljekova – lično iskustvo

Sažetak

Cilj rada jeste da ukažemo, kako se može živeti bez lekova, ukoliko čovek promeni svoj način življenja i sa zadovoljstvom počne živeti u skladu sa životnim zakonitostima.

Metodologija rada se zasniva prevashodno na ličnom iskustvu, kao i podacima iz naučno-stručne literature.

Rezultati rada pokazuju da se mnogi često pitaju, da li im baš trebaju svi ti ljekovi koje troše i da li mogu da žive bez njih, a da budu zdravi? Kako donjeti pravu odluku? Na sve strane nam ih preporučuju i svima su dostupni svakodnevno. Rijetkost je sresti čovjeka koji ne koristi bar neki od ponuđenih ljekova. Činjenica je da možemo bez lijekova i da ih treba izbjegavati. Unošenjem zdrave hrane, prirodnih preparata i čajeva, naš organizam će se oporaviti i sve ćemo manje trebati sintetički ljek.

Zaključiti možemo, da za zdrav i srećan život, i da za život bez bolesti ne treba mnogo. Prvo hrana za tjelo – prirodna, svježa. Drugo, možda još važnije, hrana za naš UM. Često smo čuli izreku: „U zdravom tjelu, zdrav duh“. Mislim da možemo sigurno reći i ovako: Zdrav UM, zdravo tjelo. Onoga trena kada donesemo odluku da živimo zdravo u skladu s prirodom, naš će um raditi u našu korist. Nezadovoljstvo, ljutnja, tuga, zavist, želja za osvetom… su otrovi koji truju našu dušu, a time i naše tjelo.

Kad dostignemo nivo da osjećamo ljubav na svakom mjestu, da volimo sebe i svet oko sebe, i to onakvim kakav jeste, otvorili smo vrata sreće. Sve je u našim rukama. Izbor je naš.

Ljubav prema sebi i bližnjima, kao i ljubav prema prirodi i svemu drugome rezultira zdravlje. Kada smo zdravi, mi smo srećni. Osmjeh je besplatan, širi se kao zaraza. Najbolji je kada pređe u epidemiju. Širimo ga stalno, sve više i više!!!

Ključne reči: Priroda, zdravlje, osmjeh.

Rad

Cilj rada jeste da ukažemo, kako se može živeti bez lekova, ukoliko čovek promeni svoj način življenja i sa zadovoljstvom počne živeti u skladu sa životnim zakonitostima.

Metodologija rada se zasniva prevashodno na ličnom iskustvu, kao i podacima iz naučno-stručne literature.

Rezultati rada pokazuju da se mnogi često pitaju, da li im baš trebaju svi ti ljekovi koje troše i da li mogu da žive bez njih, a da budu zdravi? Kako donjeti pravu odluku? Na sve strane nam ih preporučuju i svima su dostupni svakodnevno. Rijetkost je sresti čovjeka koji ne koristi bar neki od ponuđenih ljekova. Naravno da možemo bez njih i da ih treba izbjegavati.

To ne važi za one koji godinama troše određene preporuke, da treba prestati odmah. To je duži proces treba ići postepeno.

Unošenjem zdrave hrane, prirodnih preparata i čajeva, naš organizam će se oporaviti i sve ćemo manje trebati sintetički ljek. Takođe u nekim akutnim situacijama treba uzeti ljek kako bi sprečili dalji tok bolesti. Čim prođe kriza nastaviti lječenje prirodnim putem.

Za život bez bolesti, zdrav i srećan ne treba mnogo. Recept je jednostavan samo ga treba svakodnevno primjenjivati.

Postoje dva načina ishrane. Prvo hrana za tjelo – prirodna, svježa. Koristiti je onda kada je čemu sezona. Drugo, možda još važnije, hrana za naš UM. Kako čistimo naše tjelo od raznih otrova, tako moramo da očistimo i naš UM.

Dokazano je da je to dvoje toliko povezano i da bez sklada uma i tjela nema ni zdravlja. Često smo čuli izreku: „U zdravom tjelu, zdrav duh“. Mislim da možemo sigurno reći i ovako: Zdrav UM, zdravo tjelo. Onoga trena kada donesemo odluku da živimo zdravo u skladu s prirodom, naš će um raditi u našu korist.

Trebat će dosta vremena da očistimo iz uma sve ono što je godinama tu skupljano. Sve ono nezadovoljstvo, ljutnja, tuga, zavist, želja za osvetom. Sve su to otrovi koji truju našu dušu i time i naše tjelo.

Prema tome moramo krenuti od glave. Prvo tu napraviti veliko spremanje. Kad dostignemo taj nivo, da osjećamo ljubav na svakom mjestu, da volimo sve oko sebe, a prvo sebe onakvim kakvim jesmo. Kada budemo sposobni da ta osjećanja podjelimo sa drugima bit ćemo zdraviji i osjećaćemo se bolje.

Svaki čovjek može svojim ponašanjem da privuče mnogo bolesti, ali ih takođe može i otkloniti ili sprečiti da se nikada ne razboli. Sve je u našim rukama. Zavisi šta smo odlučili.

Biti pun ljubavi, srećan i to djeliti s drugima i biti zdrav.

Možemo biti uvijek nezadovoljni, ljuti ili zavidni i bolesni.

Izbor je naš. Zdravlje ili bolest.

Jednom me upitala moja prijateljica koja troši dosta lijekova, kada će joj ljekar smanjiti količine i kada će ih prestati piti? Odgovorila sam joj da to zavisi isključivo od nje, a ne od doktora. Onog momenta kada doneseš odluku da kreneš u pospremanje uma i tjela to će biti i početak tvog ozdravljenja.

Gledala me je začuđeno i upitala šta ja koristim od ljekova. Moj odgovor je bio: Ništa. Jednostavno ignorišem svaku bolest ne dam joj da mi se približi. Borim se iskrenom vjerom u sebe, ljude i ljubav. Dajem uvijek više nego što dobijam i to me čini srećnom. Sama sreća drugih oko mene mogu me učiniti srećnom.

Vodim računa o ishrani koja je takođe važna. Smatram da mnogi greše kad pređu na takozvanu zdravu ishranu, a ne očiste svoj um.

Loše i negativne misli o sebi ili drugima zatrovaće naš organizam bez obzira kakvu hranu jedemo. Ona će se pretvoriti u otrov koji nosimo u sebi. Ako želimo da budemo zdravi ne trebaju nam skupi ljekovi, treba samo da upoznamo sebe.

Zaključiti možemo da ljubav prema sebi i bližnjima, kao i ljubav prema prirodi i svim drugim rezultira zdravlje.

Kada smo zdravi mi smo srećni, a srećni smo jer smo zdravi.

Recept je jeftin, jednostavan uz malo više truda efikasan. Izaberite, ili zdravlje i sreća, ili bolest i loša energija, to jest misli.

Osmjeh je besplatan, širi se kao zaraza, najbolji je kada pređe u epidemiju. Širimo ga stalno, sve više i više!!!

Literatura

  1. Lično životno iskustvo
  2. PUT ZA ZDRAV I SREĆAN ŽIVOT, Boro M. Vujasin, Zbornik Radova: III Multidisciplinarni Kongres Ishrana Budućnosti sa međunarodnim učešćem, Zrenjanin-27.09-28.09.2013, Društvo za populacionu politiku „Breg“ Titel, Mala knjiga-Novi Sad, ISBN 978-86-915909-1-8, 29-31.
  3. APOTEKA-SVUDA OKO NAS, S.M.Vujasin, B.M.Vujasin, J.Zolotić, Z.Duper, Simpozijum Zdravstvenih Radnika Srbije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor 18-22.05.2011, Savez udruženja zdravstvenih radnika Srbije, Grafos Beograd, 420-421,ISBN 978-86-84015-20-6

Life without medication (personal experience)

Abstract

The aim of this paper is to point out how you can live without drugs, if a man change his way of life and the pleasure starts to live in accordance with the laws of life. Methodology work is based primarily on personal experience, as well as data from the scientific and professional literature. The study shows that many often wonder whether they really need all these drugs that use and whether they can live without them, and to be healthy? How to bring the right decision? On all sides we recommend them to everyone and are available daily. It is rare to meet a man who does not use at least some of the available drugs. The fact is that we can no medication and should be avoided. Entering healthy food, natural remedies and teas, our body will recover and we will need fewer synthetic cure. We conclude that for a healthy and happy life, and that life without the disease do not need much. First food for body – natural, fresh. Secondly, perhaps more importantly, food for our mind. We have often heard the saying: „In a healthy body, healthy mind“. I think we can safely say this: a healthy mind, healthy body. The moment you decide to live a healthy life in accordance sprirodom, our mind will work in our favor. Frustration, anger, sadness, jealousy, desire for revenge .The toxins that poison our souls, and thus our body. When you reach the level you feel the love in every place that we love ourselves and the world around them, and for what it is, we have opened the door of happiness. Everything is in our hands. The choice is ours. Love of self and neighbor, and love of nature and everything else results in health. When we are healthy, we are happy. A smile is free, it spreads like a disease. The best is when you go into an epidemic. We are expanding it all the time, more and more !!!

Keywords: Nature, health, smile.

Vlasta Elez
promoter ishrana budućnosti
Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina